Blog

SICOMP konferensen 2019

Den 3-4 juni arrangerar SICOMP sin årliga kompositkonferens. Plats för konferensen är i år Trollhättan.

JEC World 2019

Den 12-14 mars arrangeras JEC World 2019 i Paris.

Composites in sports

Den 28 februari arrangerar LIGHTer ett seminarium om kompositmaterial inom sportsektorn. Plats för seminariet är Chalmers, Göteborg. För mer information, se www.lighterarena.se

Lättvikt inom framtidens vägtransporter

Den 31 januari anordnar LIGHTer en workshop om miljömässiga utmaningar för fordonsindustrin. Plats för workshopen är Lindholmen Science Park, Göteborg. För mer information, se www.lighterarena.se

Crash behaviour of composites

Den 13-14 september anordnar Chalmers en workshop om “crash behaviour of composites”. Syftet med workshopen är att samla internationell expertis inom modellering och provning av krockegenskaper för kompositmaterial. Workshopen kommer att fokusera på att identifiera resterande utmaningar och bestämma hur dessa skall adresseras.

Plast – nuläge och framtidsscenario

Den 4 oktober anordnar LIGHTer, Jönköping Tekniska Högskola och Lunds Tekniska Högskola en seminariedag om plast. Ämnen som kommer att behandlas är allt från materialval och design till konstruktion och tillverkning. Seminariedagen är kostnadsfri och LIGHTer bjuder på kaffe och lunch. Missa inte denna möjlighet att träffa kollegor i branschen, knyta kontakter med studenter (framtida kollegor?) och lära Dig mer om möjligheter och begränsningar med plast. Dagen avslutas med middag som Engel Sverige och Resinex Nordic bjuder på. Datum: 4 oktober, 2018 Tid: 09.00 – 18.00 (med efterföljande middag) Plats: Jönköping Kontaktperson: Katinka Ernstsson, katinka.ernstsson@swerea.se, 031-760 61 40

Solutions to Composites Challanges

Den 2 mars anordnar LIGHTer och Chalmers en workshop med titeln ”Solutions to Composites Challanges”. Syftet med workshopen är att ge insikt i de utmaningar som finns för kompositmaterial. Workshopen kommer att behandla material, design, tillverkning och återvinning.

Videoextensometer

Dragprovningsmaskinen har kompletterats med en TRViewX videoextensometer. Extensometern har en relativ noggrannhet på +/- 0,5% och kan användas för att mäta töjningar hos såväl stora som små prov. Eftersom extensometern inte vidrör provet underlättas provning av tunna plastfilmer, textilier, tråd & vajer, mm. En stor fördel med videoextensometern är att töjningar i både dragriktningen och tvärs dragriktningen erhålls och därmed värden på tvärkontraktionen (utan behov av töjningsgivare).

Temperaturkammare

Vi har investerat i en TCE-N300 temperaturkammare till dragprovningsmaskin och kan därmed erbjuda drag-, tryck- och böjprovning i temperaturintervallet -70C till +280C.

Framtidens miljöpall

IPG’s miljöpall är ett smart alternativ till konventionella träpallar. Idag formsprutas den i glasfiberförstärkt polypropen och för att ytterligare stärka miljöprofilen har ett arbete med att använda återvunnet material i en ny kompositlösning utförts inom ramen för det Strategiska Innovationsprogrammet för Lättvikt. Resultatet är starkare, billigare och mer miljövänliga pallar. För mer information kontakta Anders Sjögren, anders@ad-manus.se

1 2