Om företaget

Ad Manus Materialteknik AB

Ad Manus Materialteknik AB

Ad Manus Materialteknik AB startade 2004 och har sitt säte i Billdal, cirka 2 mil söder om Göteborg. Företaget har som ambition att vara en uppskattad länk mellan näringsliv och akademi och samarbetar aktivt med ett flertal olika universitet och forskningsinstitut. Under företagets relativt korta historia har lokalerna växt från 10 m² till 220 m² och ett laboratorium för provning och analys av material och komponenter har inrättats. Företaget har även riggat och deltagit  i ett stort antal utvecklingsprojekt rörande allt från stötfångarbalkar till celloetuier och ortosleder, samt testat material och komponenter åt både företag och privatpersoner.

Mycket tid och engagemang har ägnats åt utbildning och företaget har medverkat i utbildning av ”naval architects” vid Chalmers Tekniska Högskola, utbildning av designers och maskiningenjörer vid Linköpings Tekniska Högskola och Lunds Tekniska Högskola, utbildning av ortopedingenjörer vid Jönköpings Tekniska Högskola, utbildning av mariningenjörer vid Kungälvs Vuxenutbildning och Högskolecentrum Bohuslän, utbildning av komposittekniker vid Campus Varberg, utbildning av båtreparatörer vid Kompositcentrum, utbildning av konstruktörer och produktutvecklare via STF Ingenjörsutbildning, samt utbildning av produktionspersonal, säljare och konstruktörer via Polymer College. Dessutom har företaget utvecklat och genomfört ett stort antal kurser för konsultföretag, båtvarv, medicintekniska företag, m.fl.