Haverianalys

Haverianalys

Vi utför regelbundet undersökningar av skadade och havererade produkter. Till vår hjälp har vi tillgång till svepelektronmikroskop, stereomikroskop, mikrotom, polerutrustning, brännugnar, precisionsvågar, mm.

Teckning1

Fraktografisk analys av kompositmaterial är ett relativt nytt område. En av de första att intressera sig för området var D. Purslow som under 1980-talet publicerade en rad mycket intressanta artiklar om typiska fraktografiska kännetecken för olika brottmoder. Under senare år har två av hans kollegor/adepter, M.J. Hiley och E.S. Greenhalgh, fortsatt det arbete som D. Purslow påbörjade och för den som är intresserad av att lära sig mer om fraktografisk analys av kompositmaterial rekommenderas boken; Failure analysis and fractography of polymer composites, E.S. Greenhalgh, ISBN: 9781845692179.

Under senare år har vi studerat skador och brott i vindkraftsblad, båtskrov, ortoser, proteser, mm. Normalt startar vi med en noggrann visuell analys av den skadade/havererade produkten, följt av verifiering av det vi sett med hjälp av mikroskopi. Oftast går det att bestämma var sprickan/brottet startat, om brottet beror på drag, tryck, böj eller skjuvbelastning, hur sprickan propagerat (Modus I eller Modus II), samt om brottet orsakats av statisk överlast eller utmattning. Om ni har frågor och/eller funderingar gällande haverianalys av kompositprodukter så kontakta oss gärna!