Mekanisk provning

Mekanisk provning

Den mekaniska provningen utförs mestadels i en Shimadzu AG-X provningsmaskin. Maximal lastkapacitet är 100 kN. Lastceller och provningsmaskin kontrolleras och kalibreras årligen av Instrument & Calibration AB. Till provningsmaskin finns en temperaturkammare (Shimadzu TCE-N300) som möjliggör provning i temperaturintervallet -70C till +280C. Vi har även en klimatkammare (Binder KMF-115) för konditionering av provstavar. Klimatkammaren har ett temperaturintervall på -10C till +100C och ett fuktighetsintervall på 10% till 98%.

Teckning2

 

Dragprovning
Vi utför dragprovning av plast- och kompositmaterial enligt ISO 527 eller ASTM D3039. Resultat som erhålls är t.ex. dragmodul, dragbrottspänning, dragbrottöjning, tvärkontraktion, töjning vid sprickinitiering, samt information om brottmode (splitting, delaminering, sprött, duktilt, …). För bestämning av dragmodul och tvärkontraktion används extensometer och/eller töjningsgivare.

Tryckprovning
Det finns en mängd olika metoder för tryckprovning av plast- och kompositmaterial. Vi har riggar för att utföra provning enligt ASTM D695 eller ASTM D6641. Vid ASTM D6641 påförs lasten genom en kombination av tryck och skjuv, medan vid ASTM D695 påförs lasten enbart genom tryck. Resultat som erhålls är tryckmodul, tryckbrottspänning och tryckbrottöjning.

Böjprovning
Vid böjprovning av plast- och kompositmaterial följer vi normalt ISO 178, ASTM D790 eller ASTM C393. Provningen utförs med antingen tre belastningspunkter (3-punkt böjning) eller fyra belastningspunkter (4-punkt böjning) beroende på material och önskat belastningstillstånd. Resultat som erhålls är böjmodul, böjbrottspänning och böjbrottöjning.

Skjuvprovning
Skjuvegenskaperna är mycket viktiga för kompositmaterial och det finns därför en mängd olika typer av skjuvtester för kompositmaterial. De vanligaste skjuvtesterna vi utför är ”in-plane shear” (ISO 14129) och ”short beam strength” (ISO 14130). Vi utför även regelbundet tester av limfogar enligt ASTM D5868. Resultat som erhålls är skjuvmodul och skjuvhållfasthet.

Brottseghetsprovning
För att erhålla hög slagtålighet på kompositprodukter krävs material med hög brottseghet. Vi har all erforderlig utrustning för att testa brottsegheten för kompositmaterial i både Mode I (öppning) och Mode II (skjuv). Standarderna som vi normalt följer är ASTM D5528 och ASTM D6671. Resultat som erhålls är interlaminär brottseghet (GI och GII).

Slagprovning
Slagprovning av plast- och kompositmaterial utför vi normalt enligt ISO 179. Vi har även tillgång till en enklare utrustning för fallslagprovning.  Resultat som erhålls är slaghållfasthet, brottmodus, mm.

Hårdhetsmätning
Hårdhetsmätning kan utföras på de flesta material och produkter. Det finns även ett antal olika internationella standarder som beskriver hur provningen skall gå till. Hådhetsvärdet bestäms genom intryckning av en mätnål i en provkropp. Detta sker med en standardiserad vikt under en fastställd mät-tid. Även omgivningens klimat är noga bestämt för att få så jämförbara resultat som möjligt. Vi har utrustning för att mäta hårdhet för plast och gummi.

Prislista – 2020