Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll av material och komponenter är viktigt för att undvika otrevliga överraskningar. Till vår hjälp för att utföra kvalitetskontroll har vi tillgång till mikroskop, mikrotom, ugnar, termometrar, precisionsvågar, utrustning för ritsprovning, penetrantvätskor, mm.

Kvalitetskontroll

Porhalt
Vid tillverkning med polymera kompositmaterial är det lätt att luft stängs in och att porer i materialet därmed bildas. Hög porhalt sänker materialets styvhet och hållfasthet samt ökar risken för fuktupptag. Porer kan även öka risken för uppkomst av mikrosprickor och läckage i trycktankar tillverkade av kompositmaterial.

Fukthalt
Vissa plastmaterial, t.ex. Polyamid 6, absorberar mycket fukt och det är därför mycket viktigt att torka materialet innan tillverkning av produkter för att undvika hydrolys. Även efter tillverkning är det viktigt att kontrollera fukthalten eftersom fukten fungerar som mjukgörare och sänker både styvhet och hållfasthet. Dessutom kan det vara svårt att erhålla starka svetsfogar om fukthalten är hög. I fiberarmerade plaster kan fukten bidra till försämrad vidhäftning mellan fiber och plast, samt ökad risk för böldpest och spänningskorrosion.

Fibervinklar
Fiberns orientering i polymera kompositmaterial har mycket stor betydelse för materialets styvhet och hållfasthet. En förskjutning av fiberns orientering från lastriktningen med 20°, vilket lätt kan hända vid tillverkning av komplicerade produkter, kan sänka både styvheten och hållfastheten med över 50%. Egna tester har visat att en fibervågighet på 10° kan sänka tryckhållfastheten för enkelriktade kolfiberkompositer med hela 80%! Det är därför mycket viktigt att undersöka och verifiera fiberns orientering i lastbärande kompositkonstruktioner.

Sprickbildning
Sprickbildning kan orsakas av hög mekanisk belastning (t.ex. lastpikar), utmattningsbelastning, restspänningar, termiska spänningar, UV, spänningskoncentrationer (t.ex. hål), mm. I polymera fiberkompositer kan man ofta höra när inre mikrosprickor (matrissprickor och delamineringar) bildas. För vissa produkter kan det vara acceptabelt med en viss mängd sprickor i materialet, så länge de inte tillväxer, men för de flesta produkter tillåts inga sprickor i materialet och då krävs noggranna kontroller med antingen förstörande eller oförstörande provningsmetoder.

Vidhäftning
Stark vidhäftning är en viktig parameter i många sammanhang. Stark vidhäftning önskas normalt mellan lack och substrat, mellan gelcoat och substrat, mellan lim och substrat, mellan fiberlameller med olika orientering, mellan fiber- och matrismaterial, etc. I vårt laboratorium kan vi utföra ritstester för att undersöka vidhäftningen mellan lack och substrat, utföra mekanisk provning för att undersöka hållfastheten på limfogar, testa den interlaminära skjuvstyrkan för fiberkompositer, testa töjningsnivån vid initiering av transversella sprickor (vilket ger en bra uppfattning om vidhäftningen mellan fiber och matris), studera brottytor i mikroskop (vilket även detta ger en bra uppfattning om styrkan på vidhäftningen mellan fiber- och matrismaterial), mm.

Orsak till lack- och gelcoatdragningar
Lack- och gelcoatdragningar är relativt vanligt och beror oftast på rörelser i substratet under/efter härdning av lacken/gelcoaten. Orsaken till att substratet rör sig kan vara kemiskt kryp eller termisk expansion. Genom att analysera vad som orsakar uppkomsten av dragningar kan man oftast hitta metoder för att minimera/undvika deras uppkomst.