2017Year8Month

Videoextensometer

Dragprovningsmaskinen har kompletterats med en TRViewX videoextensometer. Extensometern har en relativ noggrannhet på +/- 0,5% och kan användas för att mäta töjningar hos såväl stora som små prov. Eftersom extensometern inte vidrör provet underlättas provning av tunna plastfilmer, textilier, tråd & vajer, mm. En stor fördel med videoextensometern är att töjningar i både dragriktningen och tvärs dragriktningen erhålls och därmed värden på tvärkontraktionen (utan behov av töjningsgivare).

Temperaturkammare

Vi har investerat i en TCE-N300 temperaturkammare till dragprovningsmaskin och kan därmed erbjuda drag-, tryck- och böjprovning i temperaturintervallet -70C till +280C.

Framtidens miljöpall

IPG’s miljöpall är ett smart alternativ till konventionella träpallar. Idag formsprutas den i glasfiberförstärkt polypropen och för att ytterligare stärka miljöprofilen har ett arbete med att använda återvunnet material i en ny kompositlösning utförts inom ramen för det Strategiska Innovationsprogrammet för Lättvikt. Resultatet är starkare, billigare och mer miljövänliga pallar. För mer information kontakta Anders Sjögren, anders@ad-manus.se

Plastovationer Awards

Plastovationer Awards uppmärksammar personer och företag inom svensk polymerindustri som genom sin innovationsförmåga utvecklat en ny produkt eller förfinat ett redan befintligt koncept där det polymera materialet bidragit till att produkten blivit mer attraktiv, smartare, säkrare eller mer hållbar. Sista dag för att lämna in nomineringar är 5 september. Årets finalister presenteras den 20 oktober och vinnarna presenteras i Jönköping den 15 november. Mer information finns på www.plastovationer.se